Гуманітарна допомога

ПОДЯКА

 

          Ми, члени Громадської організації «Територія-Новий Схід», які через проведення антитерористичної операції, вимушені були покинути своє житло на Сході України – Донецької і Луганської областей, висловлюємо велику подяку всім, хто брав участь у зборі для нас гуманітарної допомоги, а також тим, хто допоміг нашій організації отримати гуманітарну допомогу – Донецькому фонду соціального захисту та милосердя.

            Всі члени нашої організації неймовірно вдячні за надання нам гуманітарної допомоги в отриманні різноманітних речей, починаючи з одягу і закінчуючи іграшками для дітей та окулярами. Кожна річ знайшла свого господаря в обличчі членів нашої організації,  велика безмежна подяка за можливість хоча би частково компенсувати ті втрати, які ми понесли у звязку з війною на Сході України.

            Це для нас велика підтримка та спроможність відчути небайдужість людей до нашої спільної біди.

 

З повагою,

Голова Виконкому

від членів громадської організації                            Віра Губанова  «ТЕРИТОРІЯ-НОВИЙ СХІД»                                    

 26.04.2016р.

GRATITUDE

 

We are members of Public organization “Territory-New East” that through realizations of anti-terror operation were forced abandon the accommodation on East of Ukraine, Donetsk and Luhansk areas. We want to expound enormous gratitude to all, who participated in the collection for us the humanitarian help, and also who helped our organization to get a humanitarian support, that is the Donetsk fund of social defense and mercy.

All members of our organization are incredibly thankful for a donation of humanitarian help in getting of various things, beginning from clothes and ending with toys for children and glasses. All stuff found the owner in the face of members of our organization. We want to express large boundless gratitude for the possibility to compensate even partly those losses, what we bore in connection with the war on East of Ukraine.

It is large support for us and a possibility to feel an indifference to our common misfortune.

 

 

With kind regards,

Chairman of Executive Committee

from the members of the public organization

“Territory-New East”                       Vera Gubanova              

26.04.2016